Ett ihop klipp från midsommar fram till början av september vid saltstenen

Älgar är det gott om……

http://www.wanis.se/JaktFilmer/Sommar_Saltsten_2012.mp4